Vyberte stránku

 

Výměna plastikářských technologií ve společnosti TEPAS, s.r.o.

Název projektu: Výměna plastikářských technologií ve společnosti TEPAS, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016382

Popis projektu:
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem opatření je pořízení nové generace plně elektrického stroje na vstřikování plastů s hybridním řešením pro funkci jader.
Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti TEPAS, s.r.o. Cílem projektu je dosažení snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti. Prostřednictvím projektu dojde k výměně starých strojů za nové. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.