Tepas s.r.o

Nabídka

Historie firmy Tepas, s.r.o. Stará Paka

Firma Tepas vznikla v roce 1995 a v roce 2000 byla přetransformována na společnost s ručením omezeným. V tomto roce také byla postavena první výrobní hala a adinistrativní prostory. V roce 2005 byl přistavěn objekt pro skladování materiálu a v roce 2008 postavena druhá výrobní hala.
 S výstavbou výrobních prostor bylo zároveň investováno do modernizace výrobních strojů. V roce 2001 byl zakoupen první lis DEMAG řady Ergotech. V součastné době má firma celkem 24 moderních vstřikovacích lisů různých světových výrobců při jejich průměrném stáří 3 roky. Pro dosažení efektivnosti a kvality výroby je převážná většina těchto strojů vybavena odnímači vtoků.
Odvoz finálních výrobků je zajišťován vlastními vozidly.

 Firma zaměstnává přibližně 25 pracovníků ve třísměnném provozu. Jedná se především o pracovníky pro obsluhu strojů a seřizovače. Několikrát do roka pořádá pro své zaměstnance různé společenské a sportovní akce.

 Přelomem ve vývoji firmy se stala spolupráce s firmou A.Raymond s.r.o. Jablonec nad Nisou, což je nadnárodní společnost, která vyrábí speciální upínací systémy, zejména pro automobilový průmysl. Spolupráce s touto firmou posunula firmu Tepas na kvalitativně vyšší úroveň, byly zavedeny nové technologie zpracování materiálu a nově byl zaveden systém sledování kvality a efektivnosti výroby.
 Nezanedbatelná je rovněž spolupráce s DZ Dražice, s.r.o. jednak v dodávkách plastových dílů pro ohřívače vody, tak i v jejich vývoji.
 Rozšiřuje se spolupráce s firmou AEG Components Jičín v oblasti výroby plastových dílů a jejich montáži.
 Firma zabezpečuje konstrukci a výrobu vstřikovacích forem v kooperujících nástrojárnách.
Heading 1
Double-click here to edit the text.
Home
Historie firmy
Certifikáty
Fotogalerie
tepas2014002004.jpg