Tepas s.r.o.

Nabídka

Princip činnosti vstřikovacího lisu

Výroba plastů je jednou z nejrozšířenějších technologií výroby. Nové druhy plastických hmot a technický rozvoj otevírají stále nové možnosti využití plastů ve všech oblastech lidské činnosti. Možných technologií pro výrobu plastových dílů je celá řada - firma Tepas s.r.o. se zaměřuje na zpracování plastů vstřikováním.

Při výrobě touto technologií se surovina – plastový granulát - plní do násypky vstřikovacího lisu, ze které se sype do komory, kde je plastifikačním šnekem tlačena do válce, ve kterém se ohřívá a ve formě taveniny vstupuje do trysky, kterou je vstřikována do formy. Po vychlazení se forma otvírá, výrobek se vyhazuje a celý cyklus se znovu opakuje.
Vstřikovací formy svou velikostí a počtem otisku (tj. počet dílů, které vypadávají při jednom zdvihu formy)odpovídají požadavkům na budoucí výrobek a na požadovanou kapacitu výroby. Zvyšováním počtu otisků roste kapacita výroby a klesá cena výrobku, je však nákladnější výroba formy.
 
Tato technologie je nejvíce rozšířenou pro zpracování plastu, vyžaduje však velké série výrobků (řádově desítky tisíc). Jen při takových sériích je možné vyšší náklady na výrobu formy rozpočítat do jednotlivých výrobků. Vstřikováním je možné zpracovávat většinu běžných plastů.Princip činnosti lisu
Tabulka používaných lisů
Fotogalerie lisů
Periferie
Videa